de zorg voor Tygo

‘We dwingen af dat de zorg in ons leven past, maar doen dat wel in overleg.’ De ouders vertellen over de integrale zorg voor hun zorgintensieve zoon Tygo. Hoe hebben zij het georganiseerd?

Hoeveel professionals zijn er eigenlijk betrokken bij een gezin met een zorgintensief kind? En hoe zorg je dan dat deze allemaal communiceren met elkaar. Wie houdt de regie? Hoe sluit jij als professionals aan bij het kind en gezin? Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde daarvoor de reflectietool integrale zorg voor kind en gezin.

Het zijn drie bijzondere verhalen van drie bijzondere gezinnen geworden. Zij maken elk op hun eigen manier helder waar zij tegen aan lopen, waar de knelpunten zitten. Door hen te vragen om dit vooral ook eens in een mindmap uit te beelden hopen we dat professionals direct inzage hebben in de vraag die ze neerleggen bij het gezin. Dat het niet maar om een actie gaat, dat het een van de vele vragen, afspraken, regel dingen zijn die er bij komen voor deze gezinnen. Want hoe zou het voor jou zijn om met soms wel 30 hulpverleners om de tafel te moeten?

De reflectietool integrale zorg kind en gezin is gratis te downloaden. Je vindt daar ook meer uitleg over het gebruik en het beoogde doel van deze reflectietool.

De verhalen van Matthijs en Sete zie je hier.