de zorg voor Sete

‘Omdat je afhankelijk bent van veel zorgprofessionals, moet je dat allemaal zelf coördineren. Daar ben je heel druk mee’. Over de zorg voor Sete die een zeer zeldzame aandoening heeft.

Hoeveel professionals zijn er eigenlijk betrokken bij een gezin met een zorgintensief kind? En hoe zorg je dan dat deze allemaal communiceren met elkaar. Wie houdt de regie? Hoe sluit jij als professionals aan bij het kind en gezin? Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde daarvoor de reflectietool integrale zorg voor kind en gezin.

Het zijn drie bijzondere verhalen van drie bijzondere gezinnen geworden. Zij maken elk op hun eigen manier helder waar zij tegen aan lopen, waar de knelpunten zitten. Door hen te vragen om dit vooral ook eens in een mindmap uit te beelden hopen we dat professionals direct inzage hebben in de vraag die ze neerleggen bij het gezin. Dat het niet maar om een actie gaat, dat het een van de vele vragen, afspraken, regel dingen zijn die er bij komen voor deze gezinnen. Want hoe zou het voor jou zijn om met soms wel 30 hulpverleners om de tafel te moeten?

De reflectietool integrale zorg kind en gezin is gratis te downloaden. Ook vind je meer uitleg over het gebruik en het beoogde doel van deze reflectietool op de site.

De verhalen van Tygo en Sete zie je hier.