verplicht douchen

Verplicht douchen als corona-maatregel?

In maart moest ik na een enkeloperatie in het gips en ging ik in overleg met Beer zijn netwerk: de instelling, de vaste taxichauffeur die Beer elke zaterdag voor mij kon brengen en een pgb'er voor de zondagse entertainment. Alles om die 6 weken onbelaste gipstijd door te komen met Beer en zijn zusje. Het liep uiteraard anders. We ploeteren al maanden met steeds nieuwe corona-regels. Tot het nu echt genoeg is.

Het begon zoals overal met het telefoontje van de instelling dat de dagbesteding en het logeren dicht zouden gaan, samen met de middelbare school van Beers’ zusje. Gelukkig kon ik de vaste chauffeur te pakken krijgen die zondagavond en mocht ik Beer voor 14 dagen laten logeren in de woning op het woonzorgpark waar hij normaal één weekend per maand komt.
Ik was dankbaar, maar het was voor Beer erg moeilijk te begrijpen waarom hij in een half uur tijd met een koffer de deur uit moest. ‘Er is een vervelend virus wat corona heet, Beer’, zei ik maar in de hoop dat hij er iets van zou begrijpen. Na 7 dagen mocht mijn gips er af en met een airwalkerlaars en krukken haalde ik hem na nog eens 3 dagen op. Lekker naar huis. Ik zou wel zien hoe ik het allemaal zou doen, bedacht ik me.

Alleen een kaartje

Er volgden hele rustige ingetogen weken van veel autoritjes naar de feestwinkel voor een dagelijks cijfer en de honden uitlaten (ik op mijn loopfiets). Gelukkig hebben we een tuin met schommel en trampoline. Ik zorgde ervoor dat die tuin vol met planten kwam te staan en ik merkte aan Beer en zijn zusje dat deze tijd eigenlijk best goed voor hun was.
Het was alleen muisstil vanuit de instelling waar Beer normaal elke dag voor dagbesteding, zijn zaterdagopvang en een logeerweekend heen gaat. Er kwam een kaartje dat Beer gemist werd en iets over corona, maar ik heb het hem niet gegeven. Hij zou dat niet hebben begrepen. Ik begreep het wel en voelde medeleven voor die ouders die hun kinderen helemaal niet konden bezoeken. Dan maar liever Beer helemaal thuis.

Zelf brengen en halen

Toen er in juli eindelijk beweging kwam vanuit de instelling (na een gezamenlijke brandbrief van de ouders van de thuiswonende deelnemers) werd mij gevraagd Beer zelf te brengen en te halen. Ook al zag ik andere deelnemers met mondkapjes in busjes zitten, deed ik braaf wat er van me verwacht werd en reed elke dag bij elkaar 2 uur heen en weer. We maakten er wat leuks van door na de dagbesteding naar een winkel te gaan. Tuincentra, bouwmarkten, speelgoedwinkels en natuurlijk de feestwinkel. Overal kennen ze Beer nu.

Mondkapjes

Het logeren kon ook weer voorzichtig beginnen, samen met de zaterdagopvang. Van alle zorg alleen doen moest ik ook zelf weer omschakelen naar hulp van buiten. Het heen en weer rijden ging maar door, de mondkapjes kwamen er verplicht bij. Ik kocht van die dozen met 50 wegwerpkapjes zodat Beer op de dagbesteding elke 3 uur een verse op kreeg, zoals gevraagd. Ik zag de deelnemers ze ook braaf in de tuin dragen en vroeg me af hoe zij deze rare tijd zouden beleven.

Nu in december is Beer nog steeds elke vrijdag thuis. Ik weet niet wanneer hij weer 5 dagen mag komen. Toen ik geld te kort kwam door de benzinekosten voor al die ritten, ben ik het taxibedrijf maar gaan bellen. Als ik zelf niet aan de bel had getrokken, was ik nog steeds elke dag aan het rijden.

Verplicht douchen

Afgelopen zaterdag bracht ik Beer voor de zaterdagopvang en kreeg ik te horen dat de kinderen die van huis komen of van externe dagbesteding verplicht moeten douchen en daarna een schoon setje kleding aan.

Ik wist niet wat ik hoorde. Ik had moeten vragen of de begeleiding ook moest douchen als ze kwamen werken. Ze weten toch dat Beer douchen verbindt met logeren?! Dat hij daarom volkomen uit balans raakt en daardoor met een complete misfit de dag begint die juist bedoeld is voor zijn ontspanning?
Ik steek elke ochtend een thermometer in zijn oor, douche hem en hij krijgt schone kleren. We doen meer dan genoeg om te zorgen dat corona buiten de deur blijft. Het moet nu klaar zijn, genoeg is genoeg.

Hoe gaan andere instellingen hiermee om? Moeten jullie kinderen ook verplicht douchen?

Wat Niemand Weet...Te veel mensen weten niet hoe het er al maanden aan toe gaat in de zorginstellingen. Net als niemand weet hoe is als ouder van een zorgintensief kind. Geef ons boek Wat Niemand Weet als cadeau voor onder de kerstboom!