geen bezoek, tenzij

‘Geen bezoek tenzij…’, hoe zit dat nu eigenlijk echt?

Dacht jij ook dat het bezoekverbod zoals dat in verpleeghuizen geldt, ook voor zorginstellingen waar mensen met een beperking wonen, op gaat? Dat voor onze niet-thuiswonende kinderen hetzelfde elkaar-niet-zien-verbod geldt als voor ouderen? Dat klopt dus niet, schreef Illya Soffer, directeur van Ieder(in) gisteren in een tweet. We zochten het uit.

De VGN -Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de brancheorganisatie voor alle organisaties die gehandicaptenzorg bieden- is zeer duidelijk op haar site, onder de FAQ’s: ‘Nee, in de gehandicaptenzorg geldt geen bezoekverbod zoals dat wel voor de verpleeghuizen geldt.’

Wat geldt er dan wel? De VGN heeft in overleg met de achterban een ‘bezoekregeling gehandicaptenzorg’ opgesteld. Deze zin is vervolgens interessant: ‘Dit is echter geen regeling die bindend is voor alle leden van VGN, maar een afwegingskader op basis waarvan zorgorganisaties per locatie een bezoekregeling kunnen opstellen.’

geen bezoek tenzij… ?

Natuurlijk klik ik even door naar de bezoekregeling zelf. Hier komt het ‘geen bezoek, tenzij…’ beleid terug. De uitleg is: ‘Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie/vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt.’
Wat is dan van essentieel belang? Ook dat legt de bezoekregeling uit: ‘Cruciale personen zijn mensen (veelal verwant) die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en de dienstverlening of voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn.’

Dit is toch echt wel anders dan het bezoekverbod voor de verpleeghuizen en de ouderenzorg. En bovendien is het geen regeling die bindend is. Illya Soffer schrijft niet voor niets in haar tweet: ‘Vanaf het begin is er wel degelijk ruimte voor bezoek, maar zorginstellingen durven dat niet aan. Dus is de praktijk tot eind mei “NEE”.’
Zorgaanbieders kunnen dus -samen met de familie- afspraken op maat maken. Ze kunnen zich in ieder geval niet verschuilen achter een landelijk verbod van het OMT (het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert).

We hopen dat de zorginstelling van jouw kind het gesprek aan gaat en jullie samen kunnen zoeken naar de beste manier om met je kind in contact te blijven. Met inachtneming van de RIVM-regels, uiteraard.

Lees ook over de persconferentie van 21 april en wat er niet gezegd werd…