handreiking intensieve kindzorg

Lees en huiver: de concept-handreiking intensieve kindzorg

Het gaat fout in de intensieve kindzorg, heel erg fout. Gisteren werd de ‘concept-handreiking intensieve kindzorg’ openbaar. Midden in de zomer hebben betrokken partijen een week de tijd om te reageren. Terwijl de consequenties van deze handreiking voor ouders die zelf 24/7 voor hun kind zorgen, groot zijn.

In de concept-handreiking intensieve kindzorg lezen we dat kinderverpleegkundigen moeten gaan ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dat klinkt mooi, totdat zorgverzekeraars als reactie daarop zeggen: Aha, als ouders voortaan ‘zorgen voor’ -en dus medische handelingen verrichten- is dat gebruikelijke zorg. Want ze zorgen toch al voor hun kinderen. We gaan er geen indicatie meer voor afgeven.
Medische handelingen bij je kind, zoals pegsondes, infusen aanleggen, worden daarmee gelijk gesteld aan een paracetamol geven. Of helpen bij het tandenpoetsen. 

de gevolgen

Om te ervaren wat dat betekent voor ouders, verwijs ik je naar de uitzending van OP1 van dinsdagavond 30 juni. Daar waren een vader en een moeder te gast die 24/7 voor hun kind zorgen. Zij leggen haarscherp uit wat deze wijziging in de uitleg van bestaande wetgeving, betekent in hun dagelijks leven. Let vooral ook op het ongeloof op de gezichten van de presentatoren. 

kamervragen

De SP en PvdA hebben al kamervragen aan Hugo de Jonge over deze concept-handreiking intensieve kindzorg gesteld. Waarbij vooral de laatste vraag alles zegt: ‘Bent u alles in ogenschouw nemende, nu bereid om met ouders in gesprek te gaan vóórdat ze met een voldongen feit als hierboven bedoeld worden geconfronteerd?’

laat je horen

Betrokken organisaties werken op dit moment hard aan een gepaste reactie op deze handreiking. Wil je meepraten of je verhaal vertellen? Laat het ons weten via de Facebookpagina Wat Niemand Weet of stuur ons een berichtje via vertel@pickourbrain.nl.
Je kunt je reactie ook kwijt bij Per Saldo, Kind&Ziekenhuis, de Patiëntenfederatie of de belangenvereniging Bvikz.

Doe dit wel voor 8 juli want tot die tijd hebben alle betrokkenen de kans hun visie te geven op dit concept.

Wat er nu precies speelt? Lees even mee over een ambtelijke niet te lezen brief aan de Tweede Kamer en een minister die ouders het moeras in stuurt.